Teleporady laktacyjne

Teleporady laktacyjne/konsultacje laktacyjne udzielane są przez konsultantki i doradczynie laktacyjne ( zgodnie z ich grafikiem pracy).

Na porady obowiązują zapisy telefoniczne poprzez rejestrację Przychodni - 25 59 900.

Koszt porady wynosi 110 zł płatne przelewem na numer konta 27124062471111000049753815 przed wizytą (najlepiej w dniu poprzedzającym wizytę).

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: przychodnia@szpitalzelazna.pl

Przeprowadzenie teleporady będzie sprawniejsze, jeśli przygotują Panie:
  • dokładny wiek dziecka
  • dane z książeczki zdrowia – masy ciała chronologicznie z datą lub wiekiem
  • aktualny pomiar masy ciała
  • podsumowanie przebiegu karmienia z ostatnich 3-5 dni – liczba karmień/dobę, odstępy pomiędzy karmieniami, czas trwania karmień, liczba mokrych pieluch/dobę, liczba stolców/dobę
  • jeżeli pokarm jest odciągany – podsumowanie ile ml pokarmu zbiera się na jedno odciągnięcie i dobowo
  • jeżeli dziecko jest dokarmiane – podsumowanie ile ml mleka dostaje dodatkowo poza przystawianiem do piersi, jednorazowo i dobowo, pokarm matki i mleko modyfikowane sumuje się oddzielnie