Internista

Poradnia Internistyczna ma na celu otoczyć opieką pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych

Kładziemy również szczególny nacisk na skuteczne leczenie chorób cywilizacyjnych takich jak:

  • nadciśnienie tętnicze
  • cukrzyca
  • zaburzenia lipidowe
  • otyłość

Zapraszamy także kobiety w ciąży mające problemy z infekcją górnych dróg oddechowych oraz z innymi dolegliwościami wymagającymi interwencji lekarza Internisty.

Aktywność Poradni obejmuje również działania profilaktyczne w grupie osób zdrowych z zakresu edukacji zdrowotnej i badań kontrolnych. Naszym zadaniem jest także ocena przed planowanymi zabiegami operacyjnymi, mająca zapewnić pacjentom bezpieczeństwa w okresie okołozabiegowym.

Realizujemy kompleksową ocenę stanu zdrowia, zapewniając szybką diagnostykę (badania laboratoryjne, elektrokardiogram, badania radiologiczne i ultrasonograficzne) oraz regularne monitorowanie leczenia przewlekłego. W razie potrzeby kierujemy naszych pacjentów do dalszej diagnostyki i leczenia specjalistycznego.

Naszym celem jest nie tylko leczenie, ale także zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa zdrowotnego i utrzymanie ich zdrowia w takim stanie, by mogli realizować bez ograniczeń swoje plany i zamierzenia.

KONSULTACJI UDZIELA

dr hab. n. med. Paweł Krzesiński

internista, kardiologJestem Kierownikiem Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego. Studia medyczne ukończyłem jako prymus, w 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2017 roku - kardiologii. W 2010 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, w 2016 roku - doktora habilitowanego.
Jako cel opieki nad pacjentem stawiam sobie skuteczną diagnostykę i optymalizację leczenia poprzez dopasowanie go do indywidualnych problemów zdrowotnych, co uważam za szczególnie ważne u chorych z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca i arytmią.