UWAGA! ZAPISY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA

W ramach Poradni genetycznej proponujemy konsultacje dla dzieci i dorosłych

Zapraszamy pacjentów:

  • z cechami dysmorfii, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju mowy, trudnościami w nauce, niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami zachowania
  • z podejrzeniem choroby genetycznie uwarunkowanej z zakresu neurologii, endokrynologii (zaburzenia wzrostu, zaburzenia miesiączkowania), ortopedii (wady układu kostno-szkieletowego), kardiologii (wady serca i układu krążenia), gastroenterologii (zaburzenia i wady przewodu pokarmowego), dermatologii, immunologii i innych specjalności
  • z inną wadą/wadami narządów wewnętrznych i zewnętrznych (np. wady kończyn, wady palców, nieprawidłowy kształt czaszki)

Zapraszamy także na:

  • porady genetyczne w przypadku obciążenia rodzinnego chorobą genetyczną lub z powodu podejrzenia choroby genetycznej w rodzinie
  • porady genetyczne w związku z pokrewieństwem
  • porady genetyczne przed planowaną ciążą lub w ciąży z omówieniem ryzyka chorób genetycznych oraz możliwości badań (dla kobiet przed 35 rokiem życia oraz po 35 roku życia)
  • konsultacje z powodu niepowodzeń rozrodu, takich jak: poronienia samoistne, obumarcie ciąży z wadami wrodzonymi, zgony dzieci z wadami wrodzonymi lub podejrzeniem choroby genetycznie uwarunkowanej
  • porady genetyczne w związku z niepłodnością żeńską/męską.

KONSULTACJI UDZIELA