Pracownik Działu Obsługi Klienta
Zakres obowiązków:
Bezpośrednia i telefoniczna obsługa Pacjentów (udzielanie informacji, umawianie i odwoływanie wizyt, pobieranie płatności);
Nadzór nad dokumentacją medyczną;
Informowanie o usługach medycznych;
Kierowanie ruchem pacjentów, osób odwiedzających, firm zewnętrznych;

APLIKUJ