Test prenatalny veracity

Test prenatalny veracity to szybkie, czułe i przystępne cenowo badanie prenatalne III generacji NIPT służące wykrywaniu aneuploidii chromosomów i mikrodelecji płodu.

Test prenatalny veracity jest odpowiedni dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych i może być wykonywany już od 10 tygodnia ciąży. Bezpieczny zarówno dla matki, jak i płodu, a do jego przeprowadzenia niezbędna jest próbka krwi ciężarnej kobiety. Czułość, swoistość i niezawodność VERACITY została potwierdzona w trzech badaniach walidacyjnych, w ramach których analizie poddano setki próbek.

Jakie choroby pozwala wykryć VERACITY?

ANEUPLOIDIE AUTOSOMALNE
zespół Downa (trisomia 21)
zespół Edwardsa (trisomia 18)
zespół Patau (trisomia 13)

ANEUPLOIDIE CHROMOSOMÓW PŁCIOWYCH
zespół Turnera (monosomia chromosomu X)
zespół XXX (trisomia chromosomu X)
zespół Klinefeltera (XXY)
zespół Jacobsa (XYY)
zespół XXYY

MIKRODELECJE
Test prenatalny veracity to jedyny test na rynku który wykazał w próbach klinicznych współczynniki PPV i FPV na poziomie 100%, czyli poprawnie zidentyfikował wszystkie badane przypadki mikrodelecji i poprawnie wykluczył wszystkie próbki wolne od poszukiwanych delecji.
Jest to też pierwszy test dość czuły aby wykrywać mikrodelecje w ciążach bliźniaczych dwujajowych.

zespół DiGeorge’a (22q11.2)
zespół monosomii 1p36 (1p36)
zespół Smith-Magenis (17p11.2)
zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3)


Zalety badania VERACITY:
BRAK RYZYKA
Badanie jest nieinwazyjne i wymaga jedynie pobrania krwi z dołu łokciowego, nie niesie więc ze sobą ryzyka dla matki ani płodu.

SZYBKOŚĆ
Można je wykonywać już od 10 tygodnia ciąży, gdy frakcja płodowa wolnego DNA w krwi matki powinna przekroczy 4%*, a wyniki są dostępne w ciągu 14 dni roboczych
*Poziom frakcji płodowej rośnie przez cały okres trwania ciąży, w przypadku stwierdzenia zbyt niskiego jej poziomu należy pobrać ponownie materiał, pacjentka płaci jedynie za ostateczny wynik ryzyka.

PEWNOŚĆ
Czułość i swoistość w wykrywaniu trisomii płodu > 99%
PPV i FPV dla mikrodelecji na poziomie 100%.
Jedyny test wykrywający mikrodelecje w ciążach bliźniaczych.
Trzy badania walidacyjne, w ramach których analizie poddano kilkaset próbek. Stosowane przez personel medyczny na całym świecie.

Warianty testu VERACITYUWAGA!
Badanie można wykonać jedynie ze skierowaniem wypełnionym przez Lekarza Ginekologa. Wyniki badań będą przekazywane do Lekarza.

ZOBACZ CENNIK
 
Wielkość fontu
Wysoki kontrast