Kardiolog

Poradnia Kardiologiczna ma na celu otoczyć opieką pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, takimi jak m.in:

  • choroba niedokrwienna serca
  • nadciśnienie tętnicze
  • niewydolność serca
  • zaburzenia rytmu serca
  • omdlenia

Kładziemy również szczególny nacisk na leczenie innych chorób wpływających na układ krążenia takich jak:

  • cukrzyca
  • zaburzenia lipidowe
  • otyłość

Naszym zadaniem jest także ocena chorych kardiologicznych przed planowanymi zabiegami operacyjnymi, mająca zapewnić im bezpieczeństwa w okresie okołozabiegowym. Jestesmy bowiem świadomi, że powikłania kardiologiczne są najczęstszą przyczyną przedłużającego się pobytu w szpitalu po operacji, niejednokrotnie stanowiąc poważne zagrożenie zdrowia i życia. Prawidłowe przygotowanie chorego do zabiegu zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do pełnej sprawności.

Realizujemy kompleksową ocenę stanu zdrowia, zapewniając szybką diagnostykę (badania laboratoryjne, elektrokardiogram, badania radiologiczne i (ultrasonograficzne) oraz regularne monitorowanie leczenia przewlekłego. Chcemy aby nasi pacjenci kardiologiczni czuli się bezpieczni, świadomi swoich zdrowotnych problemów ale równocześnie zdolni realizować bez ograniczeń swoje plany i zamierzenia.

KONSULTACJI UDZIELA

dr hab. n. med. Paweł Krzesiński

internista, kardiologJestem Kierownikiem Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego. Studia medyczne ukończyłem jako prymus, w 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2017 roku - kardiologii. W 2010 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, w 2016 roku - doktora habilitowanego.
Jako cel opieki nad pacjentem stawiam sobie skuteczną diagnostykę i optymalizację leczenia poprzez dopasowanie go do indywidualnych problemów zdrowotnych, co uważam za szczególnie ważne u chorych z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca i arytmią.