Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami

1Wizyta w Przychodni

Aby odbyć pierwszą/kolejną wizytę w naszej Przychodni należy:

 • zadzwonić
 • przyjść osobiście lub
 • umówić się on-line

Ważne jest, aby zaznaczyć osobie przyjmującej zgłoszenie, że jest to właśnie pierwsza bądź kolejna wizyta.

W Przychodni obowiązuje system kolejkowania (QMS) pacjenta do rejestracji oraz gabinetu pobrań.

Podczas rejestracji wymagane są następujące dane: dane osobowe, PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe niezbędne do wpisu do kolejki oczekujących prowadzonej w ramach NFZ.

Bardzo ważne: Prosimy o zabranie ze sobą każdorazowo na wizytę dowodu tożsamości. Identyfikacja pacjenta jest niezbędna w celu weryfikacji tożsamości pacjenta i zagwarantowania bezpieczeństwa przeprowadzanych procedur medycznych. Ponadto prosimy o zabraniu na wizytę niezbędnych wyników badań, konsultacji dotyczących współistniejących problemów czy chorób.

W przypadku dodatkowych badań (badanie cytologiczne, mikrobiologiczne, monitoring cyklu miesiączkowego) pobranych czy wykonanych zabiegów (koloposkopia, krioterapia) podczas wizyty lekarskiej prosimy o dokonanie opłat w rejestracji.

1Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Pacjenci dorośli:

 • poradnia ginekologiczno - położnicza:

  • prowadzenie ciąży
  • punkt konsultacyjny dla ciąż powikłanych
  • poradnia perinatologiczna
  • diagnostyka i leczenie schorzeń ginekologicznych
  • kwalifikacje do operacji i zabiegów
  • zakładanie domacicznie wkładek (IUD )
  • diagnostyka chorób szyjki macicy, pochwy i sromu
  • pobieranie wycinków z tarczy szyjki macicy, ze sromu, z pochwy
  • krioterapia zmian szyjki macicy
  • elektrokoagulacja zmian szyjki macicy
  • zakładanie pessarów ginekologicznych w przypadku zaburzeń statyki narządu rodnego i położniczych w przypadku podejrzenia niewydolności cieśniowo –szyjkowej
  • szczepienia ciężarnych
  • nieinwazyjne badania genetyczne

 • poradnia leczenia endometriozy

  • rozpoznanie endometriozy (w tym niezbędna specjalistyczna diagnostyka)
  • kwalifikacja do leczenia zachowawczego (leczenie farmakologiczne, dietetyczne)
  • kwalifikacja do leczenia zabiegowego przy użyciu najnowocześniejszych technik laparoskopowych

 • poradnia nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu rodnego
  • przygotowanie do zabiegowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i obniżenia narządu rodnego (badania urodynamiczne, specjalistyczne badania usg)
  • leczenie zachowawcze nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu rodnego – pessaroterapia, rehabilitacja mięśni dna miednicy
  • wizyty kontrolne po zabiegach operacyjnych
  • zastosowanie lasera

 • poradnia wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej

  • leczenie zachowawcze dolegliwości kobiecych i rehabilitacja Pań z objawami nietrzymania moczu różnego typu, zaburzeniami statyki narządu płciowego, zaburzeniami czucia w obrębie zewnętrznych narządów płciowych, trudnościami z utrzymaniem gazów, w ciąży (po 12 tyg. ciąży) dla wzmocnienia mięśni dna miednicy, po porodzie w ramach wczesnej rehabilitacji poporodowej

 • poradnia anestezjologiczna
  • przygotowanie pacjentek do znieczulenia podczas operacji zabiegów i cięć cesarskich
  • poznanie i wybór optymalnego sposobu leczenia bólu pooperacyjnego
  • toaleta ran pooperacyjnych (zdjęcie szwów, punktowanie rany, specjalistyczna pielęgnacja rany z wtórnym gojeniem)
  • diagnostyka i leczenie niepłodności
  • prowadzenie ciąży przez położną
  • poradnia leczenia bólu
  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje okulistyczne
  • konsultacje onkologiczne
  • konsultacje endokrynologiczne
  • konsultacje dietetyczne
  • konsultacje fizjoterapeuty
  • porady laktacyjne
  • konsultacje genetyczne

  Dzieci

  • konsultacje neonatologiczne dla wcześniaków i noworodków ze zbyt małą masą urodzeniową w stosunku do wieku ciążowego oraz opieka nad noworodkami z konfliktu serologicznego oraz po leczeniu hiperbilirubinemii
  • diagnostyka i leczenie patologii okresu noworodkowego
  • badania profilaktyczne okresu noworodkowego
  • program lekowy (profilaktyka RSV)
  • ocena rozwoju noworodków przedwcześnie urodzonych i donoszonych z problemami okresu okołoporodowego
  • szczepienia profilaktyczne
  • konsultacje fizjoterapeuty
  • konsultacje neurologiczne
  • konsultacje dermatologiczne
  • konsultacje neurologopedyczne

  Pracowania USG:

  • USG położnicze (I, II, III trymestr ciąży)
  • Test PAPPA
  • USG Sono Hsg
  • Sonovaginografia
  • USG ginekologiczne
  • USG onkologiczne w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej
  • USG endometriozy w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej
  • USG piersi, tarczycy, piersi
  • USG dorosłych (jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, doppler naczyń krwionośnych, tkanek miękkich, jąder)
  • USG dla dzieci,(przezciemiączkowe, jamy brzusznej, narządu rodnego i jądra, tarczycy, tkanek miękkich, nerek)

  1Zasady przyjmowania pacjentów nieletnich

  Świadczenia medyczne nieletnim pacjentom udzielane są w obecności przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny dziecka).

  Pacjent w wieku do 16 lat (do dnia poprzedzającego dzień 16 urodzin):

  • nie może zgłosić się na świadczenie medyczne samodzielnie
  • w sytuacji, kiedy przedstawiciel ustawowy nie może zgłosić się wraz z dzieckiem na wizytę, świadczenie może być udzielone w obecności opiekuna faktycznego, wskazanego przez przedstawiciela ustawowego w pisemnym oświadczeniu dostarczonym do rejestracji Przychodni, zgodnie z poniższym wzorem:

  Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta do 16 roku życia na udzielenie świadczenia zdrowotnego w obecności opiekuna faktycznego.

  Pacjent w wieku 16-18 lat (od dnia 16 urodzin do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin):

  • może zgłosić się na konsultację lekarską / badanie diagnostyczne samodzielnie, jeśli przedstawiciel ustawowy pacjenta wyrazi pisemną zgodę według poniższego wzoru i dostarczy wypełniony druk do rejestracji Przychodni.

  Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego pacjenta (16-18 lat).

  Na szczepienie pacjent nieletni zobowiązany jest każdorazowo zgłosić się z przedstawicielem ustawowym.

  1Regulamin prowadzenia listy oczekujących
  1Poznaj nasze zasady
  Drodzy Państwo

  W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” DĄŻYMY DO WYSOKICH STANDARDÓW NASZYCH RELACJI

  JEŻELI MACIE POTRZEBĘ PODZIĘKOWANIA ZA NASZĄ PRACĘ PROSIMY O:

  • przekazywanie pisemnych opinii na ręce Zarządu (na adres Spółki lub szpital@szpitalzelazna.pl, m.matysiak@szpitalzelazna.pl) lub pozostawianie w Oddziale Szpitala/Przychodni św. Zofii

   Podziękowanie zostanie przekazane pracownikowi oraz przełożonemu. Uważamy, że właściwa postawa wobec pacjenta jest kluczowym elementem działania naszej organizacji, dlatego zapewniamy, że podziękowanie będzie stanowiło ważny argument przy ocenie pracownika.

  • wyrażanie opinii na portalu społecznościowym Spółki facebook lub na google
  • wspieranie celów charytatywnych i statutowych realizowanych przez Fundację dla Szpitala św. Zofii

  W Centrum Medycznym „Żelazna” funkcjonuje procedura postępowania, zgodnie z którą:

  • pracownik zobowiązany jest odmówić przyjęcia wszelkich dowodów wdzięczności
  • dopuszczalną formą podziękowania mogą być symboliczne kwiaty
  • pacjent powinien zdecydowanie zareagować, jeśli zostanie postawiony w sytuacji korupcyjnej
  • powołany został Koordynator ds. przeciwdziałania korupcji

  Według wykładni Ministerstwa Zdrowia łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np. butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

  W świetle polskiego prawa pacjent nie może wręczać dowodów wdzięczności pracownikowi służby zdrowia w postaci upominków czy prezentów.

  Nie jest ważne, na jakim etapie procesu leczenia przekazywany jest dowód wdzięczności.

  Korupcja jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną,

  Zdarzenie o charakterze korupcyjnym możesz zgłosić do Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub do Koordynatora ds. przeciwdziałania korupcji w formie:

  • przesyłki pocztowej nadanej pocztą tradycyjną skierowanej na adres Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub złożonej bezpośrednio w sekretariacie
  • poczty elektronicznej: stopkorupcji@szpitalzelazna.pl
  • podczas osobistego spotkania z Zarządem