Prowadzenie ciąży przez położną

Jeśli Twoja ciąża przebiega prawidłowo zapraszamy na comiesięczne spotkanie z położną.

Doświadczone położne służą swoim wsparciem w aspektach związanych z:

  • rozwojem dziecka na poszczególnych etapach ciąży
  • pojawiającymi się dolegliwościami i naturalnymi sposobami ich łagodzenia
  • prawidłową dietą
  • przygotowaniem krocza do porodu
  • ćwiczeniem mięśni dnia miednicy i sprawdzeniem jakości tych mięśni
  • pogłębieniem wiedzy z zakresu Szkoły Rodzenia
  • wsparciem i rolą osoby towarzyszącej w trakcie ciąży i porodu
  • planem porodu i wyborem miejsca porodu
  • wzmocnieniem wiary kobiety w możliwości własnego ciała
  • analizą badań laboratoryjnych

Raz w trymestrze oraz w przypadku pojawienia się nieprawidłowości położna skieruje Cię na konsultację do specjalisty ginekologa – położnika.

Pod koniec ciąży zakładana jest dokumentacja medyczna, wspólnie wypełniamy plan porodu oraz odwiedzimy salę porodową lub przyszpitalny dom narodzin.

W trakcie wizyty poza badaniem i potwierdzeniem prawidłowości przebiegu ciąży znajdujemy czas na wysłuchanie Kobiety i poradę dotyczącą łagodzenia przeróżnych lęków i obaw związanych ze stanem ciąży.

Jeśli Twoja ciąża jest powikłana, ale potrzebujesz dodatkowego wsparcia, poświęconego Ci czasu i przygotowania do porodu czy cięcia cesarskiego, także zapraszamy na konsultację w dowolnym momencie.

POŁOŻNE PROWADZĄCE CIĄŻĘ

mgr Małgorzata Gierada-Radoń

położna specjalistka, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny IBCLCPołożna Specjalistka, absolwentka studiów licencjackich WUM na kierunku położnictwo, tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej. Pracuje w Bloku Porodowym oraz Przyszpitalnym Domu Narodzin w CMŻ.
Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny IBCLC.
Pracę w szpitalu łączy z prowadzeniem zajęć w szkole Rodzenia oraz udzielaniem porad laktacyjnych.
Prywatnie mama fantastycznej czwórki dzieci.

mgr Magdalena Kukulska

położna, terapeutka uroginekologiczna i refleksoterapeutkaAbsolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu, kierunek Położnictwo. W Szpitalu św. Zofii pracuje od 2004 roku (głównie na Bloku Porodowym). Twórca innowacyjnego projektu: „Prowadzenie ciąży przez położną”. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla położnych w tym zakresie, a także zajęcia w szkole rodzenia. Propagatorka naturalnego podejścia do ciąży i porodu. Na wizytach poza rutynową kontrolą prawidłowości przebiegu ciąży skupia się na przygotowaniu ciała i emocji do porodu. Z pasją obala mity i lęki związane z okresem okołoporodowym, a przede wszystkim pokazuje jak uwierzyć w mądrość naszego ciała i swoje możliwości. Łączy wiedzę położniczą z terapią uroginekologiczną przygotowując mięśnie dna miednicy do porodu.

mgr Marta Łukasz

położnaPołożna, edukator ds. laktacji, CDL, pracuje w Oddziale Położniczo-Noworodkowym C, w szkole rodzenia prowadzi zajęcia dotyczące przygotowania do porodu, połogu i pielęgnacji noworodka.

mgr Agnieszka Machniewicz

położna specjalistkaAbsolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej pracy zawodowej, czyli od 1999 związana ze Szpitalem św. Zofii. Obecnie pracuje jako Kierownik Bloku Porodowego. Od wielu lat prowadzi zajęcia w Szkole Rodzenia na temat porodu. Mama dwójki dzieci.

mgr Angelika Niczyporuk

położnaJestem Absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – na kierunku Położnictwo. Położna to nie tylko mój zawód. To także pasja i drugie życie. Na co dzień pracuję w Bloku Porodowym oraz przyszpitalnym Domu Narodzin. Zajmuję się także indywidualnym przygotowaniem przyszłych Rodziców do porodu, połogu i macierzyństwa.
Swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją chętnie dzielę się z innymi na licznych warsztatach i konferencjach. Wolne chwile spędzam wędrując po górach lub grając w siatkówkę.