Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii realizuje usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ oraz prowadzi działalność komercyjną.

Oferujemy pełen zakres konsultacji z dziedziny ginekologii i położnictwa oraz perinatologii.

Zapraszamy także na konsultacje z dziedziny neonatologii i pediatrii, anestezjologii, ultrasonografii położniczej i ginekologicznej.

Zatrudniamy psychologów, dietetyka, rehabilitantów dziecięcych, rehabilitanta dla dorosłych, i rehabilitantek zajmujących się zaburzeniami mięśni dna macicy u kobiet, konsultantów laktacyjnych, internistę, chirurga dziecięcego, neurologa dziecięcego, urologa dziecięcego, specjalistę radiologa wykonującego badania USG dla dzieci, androloga, genetyka, okulistę.

Serdecznie zapraszamy!

POZNAJ NASZ PERSONEL

mgr Barbara Pilucik

Dyrektor Przychodni


dr Agnieszka Łojek-Ozga

Kierownik Przychodni i Izby Przyjęć


mgr Sylwia Rychlewicz

Koordynator Opieki Położniczej w PPS


Deklaracja niedyskryminacji

Niniejszym, w imieniu własnym i firmy Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

Wielkość fontu
Wysoki kontrast