Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną od piątku, 13 marca, od godz. 8.00 do odwołania,wstrzymana zostaje możliwość odwiedzin i wejścia na teren Szpitala.Dotyczy cesarskich cięć, odwiedzin, w tym w Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka.

Na wizyty w Przychodni Specjalistycznej zapraszamy tylko zapisanych dorosłych pacjentów – bez osób towarzyszących (także w pracowni usg), po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego aktualnego stanu zdrowia oraz wykonaniu pomiaru temperatury ciała.

W związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, który ukazał się dnia 17 kwietnia 2020 roku, dotyczącym wznowienia bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego, informujemy , że rozpoczynamy od 27 kwietnia 2020 roku planowe wizyty dzieci zdrowych w naszej Poradni pediatrycznej


UWAGA RODZICE: Szczepienie można przeprowadzić jeżeli: brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2); zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Uprzejmie prosimy o opłacanie wizyt w Przychodni kartą płatniczą.

Szanowne Pacjentki,
Od 16.04.2020 r.,wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów nakładające obowiązek zakrywania ust i nosa poza miejscem zamieszkania lub stałego pobytu.

W związku z tym prosimy, aby w Waszych torbach, które zabieracie ze sobą do Szpitala, znalazły się też maseczki lub inne środki osłony ust i nosa w ilości wystarczającej na pobyt w Szpitalu.
Należy wziąć pod uwagę, że średni pobyt w CMŻ wynosi około trzy doby.

W razie przedłużonego pobytu będzie możliwość zakupu maseczek w kiosku szpitalnym.
Wymóg ten dotyczy także Pacjentów Przychodni i Izby Przyjęć..


Jednocześnie informujemy, że w porodzie nie trzeba być w maseczce ani w sali podczas pobytu. Prosimy abyście przyjechały Panie do Szpitala w maseczce, poruszały się w niej po oddziale, czy idąc do kiosku.
Pytania i odpowiedzi – ograniczenia epidemiologiczne Przychodni i Szpitala


I. Czy prawda jest, że nie ma odwiedzin?
Tak, ze względów epidemiologicznych, wstrzymane są do odwołania odwiedziny.

II. Czy w Przychodni CMŻ odbywają się wizyty?
Tak, ale nie wszystkie.
Poradnie wstrzymane:
1. Wstrzymane są wizyty rehabilitacji dziecięcej oraz osteopatia i masaż, poradnia laktacyjna oraz neurologopedyczna.- ruszają od maja.

Poradnie działające:
1. Poradnia ginekologiczno-położnicza tylko w okrojonym zakresie. Wyjątkiem są ciężarne , które będą zapisywać się na kolejne wizyty oraz pacjentki onkologiczne.
2. Neonatologia pracuje normalnie.
3. Wizyty pohospitalizacyjne i zdjęcie szwów.
4. Kwalifikacje do planowych cięć cesarskich i zabiegów.
5. Okulistyka dziecięca tylko w zakresie kontraktu NFZ (retinopatia wcześniaków), a od 04 maja także komercyjna poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych.
Z powodu zmiany organizacji pracy Przychodni, niewielka cześć wizyt ginekologiczno-położniczych NFZ, została odwołana. Pacjentki otrzymują powiadomienie sms.

III. Czy Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przyjmuje pacjentki?
Oddział Diagnostyczno - Leczniczy rozpoczyna swoja działalność. Prosimy o kontakt z pracownikiem ODL pod numerem telefonu 532 122 201

W związku z sytuacją epidemiologiczną zapraszamy do korzystania z teleporady.
teleporady

informacje o korzystaniu z teleporady