Poradnia Perinatologii


W Poradni Perinatologii prowadzimy pacjentki w ciąży wysokiego ryzyka.

Pacjentki są konsultowane przez doświadczonych lekarzy perinatologów i kwalifikowane do leczenia szpitalnego lub nadzoru ambulatoryjnego w naszej sieci poradni, w zależności od oceny ryzyka ciąży i stwierdzonych patologii.

Blisko współpracujemy z wieloma warszawskim poradniami wielospecjalistycznymi.

Planujemy diagnostykę i leczenie.

Do poradni zapraszamy pacjentki z następującymi problemami w ciąży:

 • Podejrzenie wad płodu - ośrodkowego układu nerwowego, układu kostno-szkieletowego, pokarmowego, nerek, twarzoczaszki. Prowadzimy diagnostykę obrazową i inwazyjną, konsultujemy specjalistycznie, planujemy prowadzenie ciąży, kwalifikujemy do miejsca i drogi porodu.
 • Wady letalne płodu - szczególną opieką otaczamy pacjentki, które decydują się na kontynuowanie ciąży. Współpracujemy z Hospicjum Perinatalnym przy Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, gdzie działa także Szkoła Rodzicielstwa przygotowująca do porodu i opieki nad dzieckiem, u którego rozpoznano wadę rozwojową.
  Kontakt i zapisy: 501 09 44 11.
  Więcej na www.perinatalne.pl
 • Stwierdzenie nieprawidłowych wyników badań przesiewowych I trymestru: zarówno w zakresie podejrzenia wad płodu oraz zwiększonego ryzyka hipotrofii i stanu przedrzucawkowego. Planujemy diagnostykę i prowadzenie ciąży.
 • Podejrzenie infekcji z grupy TORCH: toksoplazmoza, cytomegalia, parwowiroza, wirus herpes.

Ponadto:

 • Obejmujemy opieką i kwalifikujemy do porodu pacjentki z chorobami zakaźnym: HIV i HCV dodatnie
 • Diagnozujemy i monitorujemy ciąże podejrzane o nieprawidłowe wzrastanie płodu
 • Diagnozujemy i monitorujemy ciąże ze stwierdzonymi nieprawidłowymi przepływami Dopplerowskimi
 • Obejmujemy opieką pacjentki z podejrzeniem nieprawidłowej inwazji łożyska oraz pacjentki z łożyskami przodującymi szczególnie po cięciach cesarskich, które mają zwiększone ryzyko wrastania łożyska w bliznę po cięciu cesarskim
 • Konsultujemy pacjentki w ciąży z chorobami autoimmunologicznymi, reumatologicznymi i z zespołem antyfosfolipidowym
 • Obejmujemy opieką pacjentki z wywiadem porodu przedwczesnego < 34 tygodnia ciąży lub z zagrażającym porodem przedwczesnym
 • Obejmujemy opieką pacjentki z ciążą obumarłą w wywiadzie powyżej 22 tygodnia ciąży

Poradnia Perinatologii ściśle współpracuje z pozostałymi poradniami działającymi w Centrum Medycznym „Żelazna” (nadciśnienia, cukrzycy, porodu przedwczesnego, ciąż mnogich, zaburzeń wzrastania płodu) oraz Oddziałem Patologii Ciąży.

W oddziale Patologii Ciąży:

 • Wykonywane są m.in. zabiegi inwazyjnej diagnostyki prenatalnej - amniopunkcja z oceną kariotypu za pomocą mikromacierzy, amnioredukcja w przypadku patologicznego wielowodzia.
 • Zakładane są również szwy szyjkowe profilaktyczne i ratunkowe oraz pessary położnicze w przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego.
 • Przeprowadzane są liczne procedury indukcji porodu ze wskazań medycznych.
 • Stosujemy cewniki Foleya, prostaglandyny, oksytocynę i amniocentezę.
 • Przeprowadzamy obroty zewnętrzne u pacjentek z położeniem miednicowym płodu.
 • Przygotowujemy i kwalifikujemy pacjentki do próby porodu siłami natury po jednym i więcej cięciach cesarskich, w ciążach bliźniaczych i przy położeniu miednicowym.


Zapisy

Do Poradni niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego.

Przed zapisaniem się do Poradni pod numerem 22 25 59 900 , prosimy o kontakt mailowy z naszym specjalistą pod adresem perinatologia@szpitalzelazna.pl, z wpisanym rozpoznaniem lub wynikiem badania kwalifikującego do wizyty w Poradni perinatologicznej.

Wizyty odbywają się w ramach NFZ.

LEKARZE PRACUJĄCY W PORADNI

dr n. med. Anna Kajdy

ginekolog-położnik, perinatolog


dr Dagmara Filipecka-Tyczka

ginekolog-położnik, perinatolog


dr Łukasz Lewczuk

ginekolog-położnik, perinatolog


dr Krzysztof Berbeka

ginekolog-położnik