Informacja dla Pacjentek
Zapraszamy do udziału w wieloośrodkowym badaniu klinicznym, które ma na celu wykrycie płodów o małej masie urodzeniowej w populacji niskiego ryzyka. W ramach badania wykonujemy dodatkowe, bezpłatne, badanie USG w 36-37 tygodniu ciąży.

Poniższy dokument zawiera istotne informacje dotyczące badania naukowego, do którego jest Pani zaproszona. Poniżej znajduje się opis celu i przebiegu badania oraz potencjalnego ryzyka, a także możliwych korzyści. Udział w tym badaniu jest dobrowolny.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu zapraszamy do kontaktu: ratio37@szpitalzelazna.pl
szczegóły badania