Program Badań Prenatalnych NFZ

Zapraszamy Pacjentki do skorzystania z Programu Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z NFZ.

UWAGA: aby skorzystać z Programu Badań Prenatalnych w ramach  NFZ, należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę.

Skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę powinno zawierać:

 • informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach)
 • informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu,

Celem programu jest identyfikacja ryzyka wystąpienia wad płodu. W ramach programu realizujemy:

 • Badanie USG I trymestru (+ test PAPPA) - 11-13+6 tydzień ciąży,
 • badanie USG II trymestru - 18 - 23 tydzień ciąży
 • badania biochemiczne  
 • inwazyjne procedury diagnostyki płodu (amniopunkcja, biopsja trofoblastu lub kordocenteza pod kontrolą USG)
 • konsultacje genetyka.
 • badania genetyczne, które obejmują w szczególności:
 1. a) klasyczne badania cytogenetyczne
 2. b) cytogenetyczne badania molekularne
 3. c) analizę DNA w przypadkach mikroaberracji i chorób monogenowych.

Z Programu Badań Prenatalnych NFZ będą mogły skorzystać kobiety w ciąży spełniające co najmniej jedno kryterium:

 • Wiek mamy powyżej  35 lat
 • Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka 
 • Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 •  Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej  płodu lub dziecka
 • Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Zapraszamy do zapisów pod numerem tel. 22 25 59 900.

Pliki do pobrania: Skierowanie do Programu Badań Prenatalnych.

Lekarze wykonujący badania w ramach Programu Badań Prenatalnych:

 • dr hab. n.med. Anna Kajdy
 • dr n. med. Łukasz Lewczuk
 • dr Robert Makowski
 • dr n. med. Jan Modzelewski