Prowadzenie ciąży przez położną


Jeśli Twoja ciąża przebiega prawidłowo zapraszamy na comiesięczne spotkanie z położną.

Doświadczone położne służą swoim wsparciem w aspektach związanych z:

  • rozwojem dziecka na poszczególnych etapach ciąży
  • pojawiającymi się dolegliwościami i naturalnymi sposobami ich łagodzenia
  • prawidłową dietą
  • przygotowaniem krocza do porodu
  • ćwiczeniem mięśni dnia miednicy i sprawdzeniem jakości tych mięśni
  • pogłębieniem wiedzy z zakresu Szkoły Rodzenia
  • wsparciem i rolą osoby towarzyszącej w trakcie ciąży i porodu
  • planem porodu i wyborem miejsca porodu
  • wzmocnieniem wiary kobiety w możliwości własnego ciała
  • analizą badań laboratoryjnych

Raz w trymestrze oraz w przypadku pojawienia się nieprawidłowości położna skieruje Cię na konsultację do specjalisty ginekologa – położnika.

Pod koniec ciąży zakładana jest dokumentacja medyczna, wspólnie wypełniamy plan porodu oraz odwiedzimy salę porodową lub przyszpitalny dom narodzin.

W trakcie wizyty poza badaniem i potwierdzeniem prawidłowości przebiegu ciąży znajdujemy czas na wysłuchanie Kobiety i poradę dotyczącą łagodzenia przeróżnych lęków i obaw związanych ze stanem ciąży.

Jeśli Twoja ciąża jest powikłana, ale potrzebujesz dodatkowego wsparcia, poświęconego Ci czasu i przygotowania do porodu czy cięcia cesarskiego, także zapraszamy na konsultację w dowolnym momencie.

POŁOŻNE PROWADZĄCE CIĄŻĘ

mgr Magdalena Kukulska

położna, terapeutka uroginekologiczna i refleksoterapeutkaAbsolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu, kierunek Położnictwo. W Szpitalu św. Zofii pracuje od 2004 roku (głównie na Bloku Porodowym). Twórca innowacyjnego projektu: „Prowadzenie ciąży przez położną”. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla położnych w tym zakresie, a także zajęcia w szkole rodzenia. Propagatorka naturalnego podejścia do ciąży i porodu. Na wizytach poza rutynową kontrolą prawidłowości przebiegu ciąży skupia się na przygotowaniu ciała i emocji do porodu. Z pasją obala mity i lęki związane z okresem okołoporodowym, a przede wszystkim pokazuje jak uwierzyć w mądrość naszego ciała i swoje możliwości. Łączy wiedzę położniczą z terapią uroginekologiczną przygotowując mięśnie dna miednicy do porodu.

mgr Katarzyna Grzybowska

położnaZawód położnej wykonuje od 1989 roku. Od początku lat 90 związana ze zmianami powstającymi w polskim położnictwie, propagatorka porodu naturalnego i praw kobiet do wyboru miejsca porodu. Edukatorka i instruktorka szkoły rodzenia. Na stałe współpracuje z „Fundacją Rodzić po Ludzku”. Współpracuje z samodzielną praktyką położniczą w Hanowerze, Holandii gdzie odbyła staże w Domu Narodzin i przy porodach w domu. Razem z zespołem samodzielnych położnych stworzyła Model opieki okołoporodowej w praktyce poza szpitalnej. Przyjmuje porody w domu. Aktywnie działająca w Stowarzyszeniu położnych i rodziców „Dobrze Urodzeni”. Założycielka i właścicielka pierwszego w Polsce Domu Narodzin.

mgr Marta Łukasz

położnaPołożna, edukator ds. laktacji, CDL, pracuje w Oddziale Położniczo-Noworodkowym C, w szkole rodzenia prowadzi zajęcia dotyczące przygotowania do porodu, połogu i pielęgnacji noworodka.